Bymiljøetaten

Bymiljøetaten forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten har også ansvar for luft, støy, vann, jord.
Deres mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by.

Vi har levert interiørbeplantning integrert i møblene og frittstående planter.