Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen.